Thursday, April 30, 2009

Mùa Hè

Xin chào các bạn!

Mùa hè này tôi sẽ đi thăm gia dình
tôi ở bang Florida. Tôi muốn đi du lịch ở
nước Pháp, nhưng tôi cần đi làm cho ba má
tôi. Khi tôi thi bài xong, tôi về nhà trước.
Có nhiều bạn tôi về nhà lại, và tôi sẽ đi
chơi với các bạn. Chúng ta sẽ đi xem phim,
đi mua sắm, đi ăn tiệm ăn, đi chơi bóng rổ,
đi chơi ten nít, và đi nhảy đầm. Tôi sẽ ăn nhiều

món ăn Việt Nam, tại vì tôi nhớ đồ ăn Việt Nam lắm.
Tôi cũng sẽ học lớp toán ở trường đại học Macomb, tại
vì lớp toán của trường đại học Michigan khó hơn.

Chưc mùa hè của các bạn vui!

No comments:

Post a Comment